Originalna Fotografija

Obrađena Fotografija

Obrada Fotografija

Obrada fotografija i retuširanje (cena od 20€) je još jedna od usluga koju CIFRA MEDIA pruža svim svojim klijentima. Radimo samo sa profesionalnom foto opremom, sve svoje fotografije digitalno dodatno obrađujemo, po posebnim zahtevima i željama klijenta.

Dodatne fotografske usluge koje pružamo su fotografisanje proizvoda, poslovnog prostora, delatnost, korporativna fotografija, event i portretne fotografije.

Portreti

Obrada fotografija u velikoj rezoluciji početna cena od 20€ – color remastering i promena neba.

[dt_before_after image_1=”1781″ image_2=”1782″ navigation=”move” offset=”63″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Poslovne zgrade

Obrada fotografija u velikoj rezoluciji početna cena od 100€ – color remastering i velika promena elemenata.

[dt_before_after image_1=”1787″ image_2=”1788″ navigation=”move” offset=”35″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Portreti

Obrada fotografija u velikoj rezoluciji početna cena od 20€ – color remastering i promena neba.

[dt_before_after image_1=”1781″ image_2=”1782″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Poslovne zgrade

Obrada fotografija u velikoj rezoluciji početna cena od 100€ – color remastering i velika promena elemenata.

[dt_before_after image_1=”1787″ image_2=”1788″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Portreti – Zimovanja

[dt_before_after image_1=”1815″ image_2=”1816″ navigation=”move” offset=”63″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Pejzaži – Letovanja

[dt_before_after image_1=”1817″ image_2=”1818″ navigation=”move” offset=”35″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Portreti – Zimovanja

[dt_before_after image_1=”1815″ image_2=”1816″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Pejzaži – Letovanja

[dt_before_after image_1=”1817″ image_2=”1818″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Retuširanje starih fotografija

[dt_before_after image_1=”1809″ image_2=”1810″ navigation=”move” offset=”63″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Lokaliteti

[dt_before_after image_1=”1804″ image_2=”1805″ navigation=”move” offset=”35″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Retuširanje starih fotografija

[dt_before_after image_1=”1809″ image_2=”1810″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.

Lokaliteti

[dt_before_after image_1=”1804″ image_2=”1805″]

Pomerajte slajder u desnu i levu stranu kako bi ste bili u mogućnosti da vidite razlike između originalne i obrađene fotografije.